”Riktlinje för föreningsstöd i Degerfors kommun”

Från Degerfors.se
Kommunens föreningar inbjuds att inkomma med synpunkter på remissutgåvan av ”Riktlinje för föreningsstöd i Degerfors kommun”
Remissförslaget