Rapport från måndagens träff

Måndagens träff med trafikverket angående skötseln av området kring stationen gick bra och trafikverket återkommer för fortsatt diskussion i frågan.
Praxis i dag är att ett antal meter från rälsen sköts om, men det passar dåligt i vårt fall då trafikverkets område kring stationen är större.
/Utvecklingsgruppen