Röjt Tvättstugevägen

Nu är det nyröjt och lite öppnare efter Tvättstugevägen