Röjt efter sjön

I helgen har sly röjts efter Strandvägen så Storbjörken syns bättre, sen tidigare är backen mot viadukten röjd. Ett stort tack till röjarna.
/Utvecklingsgruppen