Qstar börjar fixa..

Veckan ut ska Qstar fixa med macken i Svartå där bl.a. lite målning står på programmet.