Protokoll från Utvecklingsgruppens årsmöte

Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan finns nu under sidan Svartå Utvecklingsgrupp.