PRO meddelar

Ett meddelade till medlemmarna att föreningen hoppas återstarta verksamheten under sommaren och komma igång med aktiviteter nu när många av medlemmarna har fått sina nålstick.
Vid frågor kontakta Bengt Björn
tfn 070 - 2404372