PRO möte 2/11

PRO möte i Svartå Folketshus kl 14:00 onsdag den 2/11.
På agendan står kaffe & smörgås, lotteri samt information från Skagerstrands om framtidsfullmakt.
Välkommen.
/Styrelsen