PRO informerar

Svartå PROs Julbord äter vi även i år vid Labbsand enl. beslut på förra Månadsmötet.
Tisdag 17 Dec. kl.14:00. Priset för medlemmar är 365kr.
Anmälan senast onsdag 11 dec. till Evert tel.50314 eller Roland tel.0702610487.
För samåkning samlas vi vid Q-star macken kl.13:15.
Välkomna!