Posten + Svar från Svartå Livs

Ni som har fått avi på paket att hämta kan hämta dom som vanligt i affären.

Posten är fortfarande kvar.

 Svar från Svartå Livs på postens "uppsägning"

 

Mer info lär komma i ärendet.