Plogat för söndagspromenaden

En runda på Storbjörkens is är nu plogad.