Paus i kraftstationen


Bengt sköter knappandet för nedstängningen.

Nu är vattennivån på 92,53 möh i Storbjörken vilket innebär en paus för kraftstationen som har kört sen i slutet på november.