Parkeringen till badet blir större.

En grävmaskinist från Degerfors kommun är igång med att avsevärt utöka parkeringen vid badet. Detta för att göra trafik- och parkeringssituationen bättre och säkrare.
På så sätt hoppas vi att vi slipper parkering ”på andra sidan landsvägen” med olycksfallsrisk när man går över vägen.
Vidare hoppas vi kunna styra husvagnar och husbilar från ”Järnboland” till parkeringen.
”Järnboland” som annars inte blir tillgängligt för badande.
Om du har frågor eller förslag är du välkommen att kontakta Stefan Fejes eller någon annan i styrelsen.
/Utvecklingsgruppens styrelse