Parkens vänner fixar

Den första bron i GamlaParken är nu breddad för bättre tillgänglighet till området, resterande två broar modifieras under september.

Förberedelser vid den gamla dansbanan inför kommande utsmyckning.