Paket packas upp

Lekparkens nya ställning monteras just nu och borde vara uppe inom några dagar.