Oväntat möte

Ett oväntat hinder på vägen öster om Ölsboda, gödsling av utvalda skogsytor förbereds på uppdrag av Sveaskog.