Ormvråk

En bild på ormvråken en av våra vanligaste rovfåglar i närområdet.


Foto Fredrik Jansson