Nyputsad

10 års samlad smuts är nu borta från den nu mer vita tavlan. Uppdatering av företagen på skylten kommer som nästa steg.
/Utvecklingsgruppen