Nyheter från kommunen 18/1

Två länkar till Degerfors och nyheterna...
Ny viktig information gällande Covid-19
Länstrafiken inför anropsstyrd Närtrafik