Ny kommunal översiktsplan

Inbjudan till samråd 4 april - 4 juni.
På kommunens sida www.degerfors.se/nyoversiktsplan kan du läsa mer om planen och ladda ned alla dokument.
I bilaga 2 fördjupningar till planen finns en del rörande Svartå.