Notis från Amerika 1879

En del händelser i Svartå nådde även den nya världen Amerika där svensk/amerikanska tidningar tog upp vad som hade hänt i Svedala. Oftast var det som idag olyckor och extremväder som hamnade i tidingarna.
Den 14 aug 1879 kunde man läsa följande i Minnesota statstidning.