Naturtips

Om du inte har besökt Jätteberget 8km norr om Svartå så är hög tid att göra så.
Från Länsstyrelsens faktablad
"En vandring längs Jättebergets sydsida leder förbi lod-
räta bergssidor, genom smala sprickor och under valv
bildade av stora block som står lutade mot varandra.
Själva grottsystemet nås från platån, där man bland
annat kan nå ner i en 14 meter lång gång via en stege.
Grottorna har uppstått genom sprickbildning och för-
skjutningar i berget. Gångarna är sammanlagt 80 meter
och systemet av grottor är därmed länets största. Enligt
en gammal sägen bor jätten Diger i grottorna"