Naturskyddsföreningen Degerfors meddelar

Skrmklipp rnrPNG
Röda Näckrosor i Gäddtjärn lördag 13 juli
Följ med på vår utflykt till Gäddtjärn i Fasaskogen och beskåda de röda näckrosorna.
Kontaktperson: Per-Olof Johansson tel. 076-8394747.
Samling Bruksgårdens parkering kl. 10.00.