Mossen

En bild på en liten del av den Stora Gåssjömossen (ca 5 700 000m²) mellan Svartå och Åtorp.