Minnesmarker i Svartå nr16

En ståtlig industrianläggning i Svartå. Delvis bostad numera. Den anlades under andra världskriget. Tänkt att vara en reservfabrik om Bofors skulle bli ödelagt. En enorm hammare - hejare kallad - kanske den största i Europa (så sa man, fast det säkert var en överdrift) installerades. Svartåborna kallade anläggningen för Tolls: namnet på den firma som byggde komplexet. Jag minns mycket väl byggnadsarbetarna, komna från Stockholm och annorstädes. Säkert uppstod små romanser vid Björkensjöarnas stränder mellan dem och brukets töser.
Någon tillverkning blev där aldrig. Huset stod tomt år efter år, inramat av taggtrådsförsett stängdell, försett med förbudsskyltar. Vi grabbar tog oss olovandes in. Visste var det fanns ett kryphål. Tog oss också in i byggnaden som ekade ödsligt.
Tillverkning i fabrikskomplexet kom i gång då Hasselfors bruk -ägare till Svartå - flyttade bultfabriken från den gamla smedjan dit. Hur många år det producerades skruvar och muttrar där vet jag inte. Men tillverkningen trappades ner successivt.
/Sture G