Minnesmarker i Svartå nr15

Min farfar Gustav Sigfrids arbetsplats. Arbetspasset avslutades 2 april 1952, då han var 79 år. Han arbetade i brukets snickeri så gott som hela livet, Där jobbade också ett lag snickare tillsammans, gjorde det finsnickeri som bruket behövde, Det kunde vara en bokhylla till kontoret, en arbetsbänk till bultfabriken, en timmereka eller en stege. Jag vet inte säkert, men jag tror att man här hyvlade virke som skulle användas vid byggen eller reparation. Skorstenen har jag inget minne av.. Troligen var den fanns det en ångmaskin vid snickeriet. Dessutom vet jag att en del maskiner drevs med vattenkraft. Sedan blev allt elektrifierat.
Då byggnaden miste sin ursprungliga funktion kom den att bli JORKA BLOMBERGS verksamhetscentrum. Hans motorcaffé blev vida känt. Från närliggande landskap kom på onsdagskvällarna motorcyklande herrar och damer, drack kaffe tillsammans och pratade om sina tvåhjuliga fordon. Jorka bodde periodvis i huset. Det var kallt vintertid. Han brukade säga: För att få värme fick jag lov att öppna kylskåpet.
/Sture G

En tidningsnotis från 1890 i samma ämne.