Minnesmarker i Svartå 28

Här se du min "gamlamormor". LOVISA I BAGGETORP utanför sin stuga tillsammans med döttrarna Alma och Anna.
Gamlamormors liv var hårt. Hon tillhörde socknens fattigaste, de som saknade jord att odla på och eget hus att bo i. Lovisa blev tidigt änka. Maken ägde en oxe med vilken han varje dag släpade kalksten från ett brott till masugnen i Hasselfors. Han fick strax före jul ett år lunginflammation, och det ändade hans liv. De hade då sex barn. Lovisa promenerade en mil genom storskogen, där det fanns gott om varg, till Svartå för att hjälpa till med olika göromål, exempelvis tvätt, slakt etc, Barnen var inlåsta i det hus som stod till deras förfogande.
Alma och Anna fick hjälpa till med att försörja familjen. Båda hamnade i Svartå. Alma gifte sig med klensmeden Oskar Gröning, Anna med norgeättlingen Albert Anstensen och blev min mormor,
Så småningom fick Lovisa en tomt att bygga en stuga på. Det är den vi ser på bilden.
Ofta var jag där tillsammans med mor som hjälpte till med städning.
De sista fyra åren(?) låg hon till sängs i sin stuga och blev omhändertagen av yngste sonen Albin.
/Sture G