Minnesmarker i Svartå 27

I Lill Björken, vid Svartå herrgård, fanns en vacker träbro som ledde över till Badhusholmen. (Kanske hade holmen flera namn.) Just denna bro minns jag inte, men i min ungdom kunde man ta sig över på en på den tiden sned konstruktion. På holmen stod ett omklädningshus som minne från den tid då herrskapet lögade sig där.
/Sture G