Minnesmarker i Svartå 24

Den tama älgen förorsakade under en period på 30-talet "turistinvation" till Svartå. Älgkon kallades Lotte eller Älglotta. Svatåborna höll henne med mat och kärlek. Hon var något av en kelgris för dem.
/Sture G