Minnesanteckningar 1maj möte

Anteckningar från återkopplinsmötet som hölls förra veckan finns nu att läsa här. pdf