Mer klippning

Stigen efter kanalbanken är nu klippt, stigen är en bit av Kulturslingan och är uppmärkt med gula pilar.
/Utvecklingsgruppen