Mer information från utvecklingsgruppens styrelse

Vi har haft diskussioner med kommunrepr. om att virket i bord och bänkar vid badet är i dåligt skick och borde bytas.
Detta arbete är nu i full gång och beräknas vara klart inom kort.
Bravo kommunen.