Mer gräs behövs på Hyttvallen.

Idag har vi haft en liten inspektion tillsammans med kommunen om vad som kan göras för att förbätta gräsytan på Hyttvallen.
/Svartå IF