Mer getingar

Den stora holken i GamlaParken har omvandlats till bostad för getingar av den lite större storleken.