Medskog- En gammal gård nära dig.

Medskog: Kronohemman. Ligger vid Letstigen strax nordväst om Svartå bruk.
Filip (Jönsson finne) bodde här åtminstone 1601. I mitten av 1600-talet upprättades vid Medskog ett gästgiveri. Krögare var finnen Lars Henriksson. Hans ena son Hans Larsson tog upp Skirsjön på Medskogs ägor. En annan son Henrik Larsson blev hemmansägare i Tryggeboda. Överfört till Nysunds/Rudskoga socken senast 1618. Räknades 1671 som ¼ dels hemman.
Gästgiverisysslan flyttades senare över till Storbjörboda vid Letstigen.
(källa http://tivedenfinnar.se/Gardar/Medskog.htm)

Från Diarium Gyllenianum sid 183   Den 25 juni 1652