Meddelande om vattnet.

Information om vattnet: Om det eventuellt rinner vatten på Skogsliden så är detta helt normalt eftersom vattenreservoaren håller på att tappas ur.
Tony Kölborg VA-chef