Månadsrapport från Utvecklingsgruppen.

Representanter för Svartå- och Åtorps utvecklingsgruppers styrelser har träffat politiker och Näringslivs- och Teknisk chef från Degerfors kommun.
Avsikten var att berätta om  vad som gjorts ideellt på orten, vad som kommer att göras och vad vi måste ha hjälp med av kommunen.
(Vad som gjorts framgår av styrelsens årsberättelse)
 
Exempel på sådant som är på gång är bl.a
-Trygghetsvandring (Återkommer om detta senare)
-Poliskontakt avseende tätare polisnärvaro på orten.
-Bli min min granne. Karin Foberg med studiekamrater i samarbete med utvecklingsgruppen.
Ett projekt med målsättning att öka inflyttningen av barnfamiljer och familjer som planerar för barn.
-LIS-dokumentet. Ett projekt i samarbete med Degerfors kommun och Länsstyrelsen som avser att få till tomter i strandnära lägen
 
Exempel på sådant orten behöver hjälp med:
-Borttagning av kullfallna träd samt svårt vandaliserade granar.
-Utbyggnad av parkeringen vid badet
-Byta virke i bord och bänkar vi badet
(Dessa tre arbeten har vi blivit lovade blir utförda i ”närtid”. Håll tummarna)
-Canadagäss som” förorenar” vid bl.a. badet. Diskussioner pågår om olika lösningar bl.a. skyddsjakt.
 
Se ovanstående som exempel på vad som är på gång och har du några frågor är du välkommen att kontakta
Stefan Fejes på 073/9204078 eller någon annan i styrelsen.
 
Med Vänlig Vårhälsningar
Styrelsen
Svartå utvecklingsgrupp