Lekparken

Lekparken mellan Hjortstigen & Rådjursstigen kommer under hösten att fräschas upp av kommunen. Har du synpunkter/förslag innan renoveringen kontaktar du
Stefan Fejes på Rådjursstigen 12