Lämna dina synpunkter på trafiken på väg 204/205

Inom kort har kommunen sitt möte med Trafikverket.
Till det mötet är vi ombedda att samla in synpunkter på förra årets ombyggnad av väg 204/205 som ansvarig på kommunen får med sig till mötet med Trafikverket.

Skicka dina synpunkter på epost – svartaug@live.se eller lämna utdelad lapp i Klensmedsvägens 4 brevlåda.  Svar senast 31/5