Kungstuvan

Vi fortsätter med lite historia från närområdet, inte lågt från ridhuset vid Ågrena ligger denna plats som enligt folkminnen har varit platsen för ett mindre slag mellan en svensk och dansk här.
De danskar som stupade begravdes här i krigets år 1520.