Kulturslingan fräschas upp

Vår lilla kulturslinga som utgår från hammaren vid Slottet kommer att fräschas upp, saknade markörer ska ersättas och övriga målas. Dragningen längs kanalbanken kommer också att ändras för att underlätta och förbättra för gående.
/Svartå IF


Nymålad