Kulturhänsyn

Katrinas gånga märks upp för framtida hänsyn vid nästa gallring av området.