Kronhjort

Kronhjort ett av de största hjortdjuren, bilden från närområdet.


Foto Fredrik Jansson