Klipp från 1991

För 28år sedan var Svartå på förstasidorna, tidingsklipp från dramat hittar du under Om Svartå/Historia/Historiska klipp