Kanotleden snyggas till.

En bild från eftermiddagens röjning mellan elljusspåret och Lillbjörken där kommunen röjer för att hålla kanotledens omgivningar attraktiva, vilket även får en positiv inverkan på elljusspårets flanörer.