Kanalen töms

Kraftstationen ska renoveras under
sommaren och arbetet kommer att ta ca 3 mån.
Kanalen kommer att tömmas under några dagar för att sedan fyllas på under renoveringstiden.