Järnvägen fördyras 1895


18950112

Kul att veta att 1557000 SEK år 1895 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 111922586 SEK år 2020 mätt med konsumentprisindex.