Ingen Covid-19 på Svartå skola

Viktigt meddelande från Degerfors.se

"Ingen Covid-19 på Svartå skola
Efter smittspårning under måndagen har det uppdagats att en medarbetare har lämnat falska uppgifter till arbetsgivaren avseende Covid-19-smitta på Svartå skola.
Faktaläget är nu att det inte finns någon medarbetare med bekräftad Covid-19-smitta i Svartå. Skolan kommer att öppnas igen den 18 mars som planerat. Det finns inte längre anledning att hålla skolan stängd.
Degerfors kommun ser mycket allvarligt på händelsen."