Infoträff del 2

Önskemål har framförts om en infoträff även på kvällstid om planerna för affären. Svartå utvecklingsgrupps styrelse har prata med den aktuella personen och han är intresserad av att hålla info även någon kväll.
Frågor besvaras av Stefan Fejes tfn 073 920 40 78.