Information från utvecklingsgruppens styrelse

Logga HammarenJPG

-I samarbete med representanter från Länsstyrelsen har vi i Svartå genomfört information om ”Digitalt betalsätt, möjligheter och risker”
-Vi har besökt City Radion och diskuterat framtida möjliga samarbetsvägar.
-Vi har på begäran signalerat till kommunen att hyttpipan har en spricka i konstruktionen som utvidgas. Kommunen återkommer.
-För att lösa finansieringen av ny förtöjningsbrygga har vi ett samarbete med kommunen och organisation benämnd LEADER. Med de senare diskuterar vi även finansiering av ev. kommande projekt och har ett möte inbokat med LEADERrepresentant.

-Tillsammans med kommunens trafikingenjör har vi ett samarbete beträffande trafikfrågor som, byta 50 skyltar mot 40 skyltar för att få ner hastigheten på genomfartstrafiken, flytta 50 skyltar (kommande 40 skyltar?), inom kommunen gäller ”Tomgångskörning max en minut” och att sprida inf. om detta, knasig och nonchalant fordonsparkering på vändplan, bilkörning (ofta med släp) på gång-och cykelväg, med flera trafikfrågor.
-Arbetet med resultatet från den trygghetsvandring som tidigare genomförts men ”coronapausats” kommer att återupptas och framgent redovisas i kommunens servicenämnd för åtgärd.

-Tillsammans med Karlskogapolisen har vi beslutat om en utbildning i Svartå vad gäller ”Grannsamverkan”. Bakgrunden är den information vi tidigare haft i Smedstugan, tillsammans med polisen, beroende av kriminalitet på orten. Nämnas kan fyra anlagda bränder varav en uppklarad, inbrott i Svartå IF:s klubbstuga, gärningspersonen fast via DNA, inbrott i lokal för vinterförvaring av husvagnar, inbrott i garage, skumma individer fångade på övervakningskameror, nattlig stöld av katalysator från bil parkerad på parkeringsplats, alkohollagning, m.m.
Utbildningen angelägen och kommer att hålls i Svartå Folkets hus den 15 februari med börjankl.18.00.Vi hoppas på erat intresse, boka in kvällen redan nu. Mer om detta senare, via information i era brevlådor.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Stefan Fejes. via mail, telefon eller personligen.